Word jij onze nieuwe collega?


Ouderenzorg is dankbaar werk. Je bent medeverantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van de bewoners van WelThuis. Samen met je collega’s, stagiaires, vrijwilligers en mantelzorgers geef je invulling aan het leefplezier van de mensen op jouw woonlocatie.

In de woonzorgcentra van WelThuis hoeven bewoners zich niet aan te passen aan een bepaalde werkwijze. Integendeel: de zorg en dienstverlening stemmen we juist af op de wensen en behoeftes. Een enthousiast team staat dagelijks klaar voor de zorg en welzijn van de bewoners. Professioneel en persoonsgericht. Bij WelThuis zeggen we: het kan wél.

Bekijk hier alle vacatures en stageplaatsen


Onze kernwaarden:

Persoonlijk: ons werk is mensenwerk, geen optelsom van protocollen. Als het niet binnen de kaders past durven wij af te wijken. Wij blijven zoeken naar wat wel kan. 

Oprecht: professionele diensten en zorg draaien om echte aandacht voor de individuele bewoner en zijn of haar omgeving. 

Deskundig: zorg verlenen aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken is een vak, dat wij als vakmensen met trots uitoefenen. 

Ondernemend: de behoefte aan diensten en zorg verandert en wij geven de verandering mede vorm. Dus zoeken we voortdurend naar nieuwe en nog betere mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

  • Eindejaarsuitkering
  • Reiskostenvergoeding
  • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met mogelijkheden voor onder meer: fietsplan, uitruil reiskosten woon-werkverkeer, vakbondscontributie, (her)registratie BIG- en kwaliteitsregister, contributie beroepsorganisaties, uitruil studiekosten, (ver)koop verlofuren.
  • Deelname aan collectieve verzekeringen en ziektekostenverzekeringen.
  • Gratis lidmaatschap van de ledenservice met aantrekkelijke kortingen op diensten.


CAO en pensioen

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). De CAO bevat goede basisvoorzieningen voor salaris, pensioen, vakantie, toeslagen en vergoedingen. Pensioenopbouw vindt plaats bij pensioenfonds Zorg en Welzijn.


WelThuis biedt een gastvrije woon- en werkomgeving in onze locaties. Wij zijn open, nieuwsgierig en respectvol naar bewoners en elkaar. Iedere dag maken wij opnieuw de keuze het verschil te maken. Prettig wonen en waardig oud: ruimte om u zelf te zijn.

U doet er toe!