Word jij onze nieuwe collega?


WelThuis is een zorginstelling die bewoners ondersteunt, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en de regie houden over hun leven. Dit kan zowel thuis als in onze verschillende woonzorgcentra waaronder kleinschalige woonvormen, verpleeg- en verzorgingshuizen.

In onze huizen is het prettig wonen en is respect voor ieders eigen gewoonten, normen en waarden. Bewoners hebben de ruimte om zichzelf te zijn en waardig oud te worden.

Bekijk alle vacatures en stageplaatsen. Je kan direct online solliciteren.


Arbeidsvoorwaarden

  • Eindejaarsuitkering
  • Reiskostenvergoeding
  • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met mogelijkheden voor onder meer: fietsplan, uitruil reiskosten woon-werkverkeer, vakbondscontributie, (her)registratie BIG- en kwaliteitsregister, contributie beroepsorganisaties, uitruil studiekosten, (ver)koop verlofuren.
  • Deelname aan collectieve verzekeringen en ziektekostenverzekeringen.
  • Gratis lidmaatschap van de ledenservice met aantrekkelijke kortingen op diensten


CAO en pensioen

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). De CAO bevat goede basisvoorzieningen voor salaris, pensioen, vakantie, toeslagen en vergoedingen. Pensioenopbouw vindt plaats bij pensioenfonds Zorg en Welzijn.


Ben je enthousiast om te gaan werken binnen een van onze locaties in een uitdagende baan? Via deze site kun je online solliciteren op gepubliceerde vacatures. Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen. Kijk onder de menu-optie Digitaal solliciteren voor meer informatie.


U bent uniek. Samen met u, uw familie en vrienden zoeken we telkens weer naar nieuwe wegen om uw leven kleur te geven. Elke dag weer. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in u en leren u graag echt kennen.

WelThuis biedt u de ruimte om uzelf te zijn. Juist wanneer u intensieve, langdurige zorg en ondersteuning nodig heeft. Bij u thuis of in één van de WelThuis locaties.

Wij hebben respect voor uw ritme en gewoontes en stemmen onze ondersteuning en zorg hierop af. WelThuis is ondernemend en denkt in mogelijkheden. Met als drijvende kracht onze wil om voor ú het verschil te maken. Bij WelThuis zeggen we: het kan WEL!

U doet ertoe.