Focus op de zorgmedewerker  

Om bij WelThuis in de toekomst persoonsgerichte warme zorg te kunnen garanderen, is sociale en technologische innovatie nu nodig. Het oplopende tekort aan zorgmedewerkers en de toename van de cliëntvraag, zowel in aantal als qua complexiteit, is onze grootste uitdaging. Zorg moet anders worden ingericht en dit vraagt veel van onze medewerkers. Om die reden staat bij innoveren de zorgmedewerker centraal en ligt de focus op het verlichten, ondersteunen en aanvullen van het werk van deze groep.

Lef tonen met onze focus

Bij WelThuis tonen we lef met onze focus en spelen we in op zichtbare kansen ter bevordering van het werkklimaat van zorgmedewerkers, hun inzetbaarheid en productiviteit. Wij organiseren het werk slimmer en maken het werk leuker door waar dat kan ‘niet zorgtaken’ te automatiseren. Dit betekent dat we naast de reeds bewezen innovaties ook met veelbelovende, maar nog onbewezen, vernieuwingen experimenteren. Hierbij vinden wij het belangrijk om op koers te blijven. Daarom ondersteunt een programmateam de ontwikkelingen en richten we een innovatieproces in met bijpassende methodiek en (project)beheersing. Op deze manier werken wij kleinschalig binnen de teams aan de invoering van innovatie in het alledaagse werk, maar implementeren wij ook grootschalig innovaties door middel van locatie-overstijgende implementatietrajecten. Een voorbeeld van innovaties met deze focus zijn het gebruik van bedsensoren en de heupairbag. Ook doen we onderzoek naar het versneld inzien van de juiste informatie, spraak gestuurd rapporteren, vitale waarden monitor en hybride (in)continentiezorg.

Ambassadeurs Zorgtechnologie

Sinds 2023 hebben we binnen WelThuis 18 enthousiaste Ambassadeurs Zorgtechnologie. Zij werken op locatie, kennen de praktijk als geen ander en willen graag dat er meer ervaring wordt opgedaan met zorgtechnologie. Vragen zoals “Hoe zouden we het slimmer kunnen doen?” en “Welke technologie ondersteunt daarbij”? bespreken zij met hun collega’s. Daarnaast hebben de ambassadeurs een belangrijke rol bij het onderzoeken en uitproberen van nieuwe initiatieven in de praktijk, en ondersteunen ze collega’s in het gebruik van (nieuwe) zorgtechnologie. 


Uitleenservice

WelThuis heeft in samenwerking met VVT- en onderwijsorganisaties in de regio Midden-Holland een schatkamer vol ‘goud’ in de vorm van innovatieve zorgproducten gelanceerd. Deze digitale kennisbank laat op thema zien welke producten kunnen worden ingezet in de ouderenzorg. Studenten en medewerkers van de aangesloten organisaties kunnen een deel van de producten lenen en in de praktijk testen. Neem hier een kijkje op de schatkamer. De schatkamer is het eerste resultaat van de regionale visie op zorgtechnologie. Rondom dit project is er een samenwerking tussen zorgorganisaties Cedrah, WelThuis, Huize Winterdijk, De Zellingen, Sanare Zorg & Welzijn, Vierstroom en Zorgpartners Midden-Holland, onderwijsinstellingen Hoornbeeck College en mboRijnland en Campus Gouda.

Wij doen het samen

Bij WelThuis begrijpen we dat we goede voorwaarden moeten scheppen voor onze medewerkers, bewoners en hun naasten om te kunnen innoveren. Dat vraagt dan ook om een inspanning van ons allemaal: Op bestuurlijk niveau sturen wij op het vergroten van het innovatievermogen en tonen we lef met onze focus. Op managementniveau stimuleren en faciliteren wij alle activiteiten met betrekking tot innovatie en ondersteunen wij de medewerkers bij de veranderingen. Op operationeel niveau zijn wij deskundig in het toepassen van nieuwe zorgtechnologie, helpen wij onze bewoners en werken wij actief samen met hun naasten. Ook innoveren wij samen met externen, door samen op te trekken en van elkaar te leren. Dit doen we binnen onze netwerken, waarbij we naar synergie zoeken met deze partijen, zoals onze samenwerking binnen Haaglanden/Midden-Holland - Anders werken in de zorg. Er is al veel bekend, en we hoeven het wiel niet telkens zelf uit te vinden. Samen blijven we goed op de hoogte van nieuwe kansen en stimuleren we innovatie die past binnen onze focus: het verlichten, ondersteunen en aanvullen van het werk van de zorgmedewerker.